Rodzice uczniów 5 i 6-letnich

Szanowni Rodzice, 

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci 5-letnich (rozpoczynających realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) i 6-letnich (podejmujących realizację obowiązku szkolnego) uruchomione zostały w szczecińskich publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych dyżury konsultacyjne specjalistów. 

Specjaliści poradni – pedagodzy/psychologowie/logopedzi – będą udzielali rodzicom niezbędnych porad i konsultacji.

 

 

Dyżury konsultantów - kliknij tutaj